Miękisz Stanisław Urodził się 1 stycznia 1927 roku w Sanoku. Studia ukończył w 1952 r. na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie fizyki. Stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych uzyskał na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 1960 r. (promotor – prof. Roman S. Ingarden). Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1978 roku, profesora zwyczajnego w 1991 r.
Odbył staże naukowe: Uniwersytet w Lipsku, Uniwersytet w Utrechcie, Instytut Cytologii AN ZSRR, Leningrad, Uniwersytet w Genui, Dalhousie University, Halifax.
Starszy asystent (1954–1960), adiunkt (1960–1967), docent (1967–1975) w okresie pracy w Akademii Rolniczej, z której w 1975 roku przeniósł się na Akademię Medyczną we Wrocławiu. Kierownik Katedry Biofizyki (1975–1997) w AM we Wrocławiu
Członek Komitetu Fizyki Medycznej PAN, członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma General Physiology and Biophysics, członek Biophysical Society USA. Promotor 12 doktoratów i opiekun 4 habilitacji i 4 magisteriów. Redaktor i współautor skryptu i podręcznika Wybrane zagadnienia z biofizyki.
Brał udział w konferencjach: Weimar, Lipsk, Szeged, Praga, Bukareszt, Phoenix, Waszyngton.
Wykładał na zagranicznych Uniwersytetach w Lipsku, w Genui, w Mediolanie, w Max-Planck-Institut, Frankfurt.
Otrzymał nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Sekretarza Naukowego PAN, Rektora Akademii Rolniczej, nagrodę Wrocławia.