Modrakowski Andrzej Urodził się 6 lipca 1924 roku w Warszawie. Pracę rozpoczął w Katedrze Chirurgii i Ortopedii Wydziału Weterynaryjnego na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu w 1950 roku, jeszcze w czasie studiów. W roku 1951 otrzymał dyplom lekarza weterynarii. I jednocześnie objął stanowisko st. asystenta. W 1960 roku uzyskał stopień naukowy doktora, w roku 1961 przeniesiony na stanowisko adiunkta, a w 1978 roku na stanowisko docenta. W roku 1991 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę w 1994 roku.
W okresie zatrudnienia w Katedrze Chirurgii odbył staże zagraniczne w klinikach chirurgicznych na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, w Królewskim Uniwersytecie w Kopenhadze, w Utrechcie, w British Equine Research Institute, Newmarket w Wielkiej Brytanii i w Hanowerze. W latach 1979–1980 był wykładowcą na Uniwersytecie w Iraku.
Naukowe zainteresowania profesora Modrakowskiego dotyczą ortopedii koni i bydła oraz anestezjologii. Dorobek naukowy stanowi 47 pozycji, w tym jest współautorem podręcznika Choroby bydła w części chorób kończyn bydła.
Niezależnie od pracy w klinice pracował i pracuje jako lekarz konsultant na Torze Wyścigów Konnych we Wrocławiu. Wieloletnie obserwacje zebrane na torze wyścigowym wykorzystywane były do badań naukowych nad poznaniem przyczyn schorzeń narządu ruchu koni wyścigowych i sportowych oraz do badań nad ich zapobieganiem.
Inną dziedziną Jego zainteresowań naukowych są choroby kończyn bydła, głównie racic, związane z warunkami środowiska.
Uczestniczył w międzynarodowych kongresach w Holandii, w Szwecji, w Austrii, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w NRD. Referaty wygłaszane na tych sympozjach publikowane w abstraktach są cytowane w światowym piśmiennictwie.
Drugim nurtem zainteresowań poza ortopedią była anestezjologia. Był pierwszym w Polsce lekarzem weterynarii, który wprowadził wziewne dotchawicze znieczulenie halotanowe u dużych zwierząt w oparciu o aparat własnej konstrukcji. Metody znieczulania zwierząt opracowane przez prof. Modrakowskiego zostały wdrożone do praktyki.
Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Lekarzy Koni od 1983 roku.
W uznaniu działalności na stanowisku nauczyciela akademickiego odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.