Misińska Danuta ur. w 1934 r. w Krzemieńcu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwentka WSE we Wrocławiu; studia I stopnia – 1954 r.; studia II stopnia – 1956 r.; dr n. ekon. – 1968 r.; dr hab. – 1985 r.; prof. – 1995 r.; prof. zw. – 2001 r.; z-ca asystenta w Katedrze Ekonomii WSE we Wrocławiu od 1954 r.; st. księgowy, z-ca gł. księgowego w Fabryce Pieczywa Cukierniczego „Sobótka” we Wrocławiu od 1956 r.; gł. księgowy w Technikum Gospodarczym we Wrocławiu od 1964 r.; asystent w Instytucie Ekonomii, następnie w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa AE we Wrocławiu od 1964 r.; z-ca dyr. Instytutu Ekonomii 1981–1982; z-ca dyr. Instytutu Rachunkowości 1985–1991; kier. Zakładu od 1986 r.; kier. Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej 1991–2004; prodziekan Wydz. Zarządzania i Informatyki 1996–2002; badania: kier. tematu prac badawczych w ramach problemów węzłowych na rzecz Instytutu Planowania w Warszawie, a następnie Instytutu Gospodarki Narodowej w Warszawie 1971–1990; kier. i współautor prac na rzecz działalności statutowej Katedry dot. zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w polskiej rachunkowości od 1991 r.; współred. Zeszytów Teoretycznych Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 1966–1999; współred. Prac Naukowych AE we Wrocławiu Finanse, Bankowość, Rachunkowość od 1996 r.; red. poradnika Rachunkowość w praktyce wyd. Verlag Dashofer w Warszawie od 2000 r.; czł. Rady Naukowej SKwP w Warszawie1995–1999; Komisji Rewizyjnej ZG PTE w Warszawie od 1997 r.; czynny biegły rewident. Zainteresowania naukowe mikroekonomia, rachunkowość, analiza finansowa. Wypromowała dziewięciu dr. Autorka 16 monografii, 59 artykułów, 49 referatów, 23 prac niepublikowanych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1977 r.