Myczkowski Kazimierz Urodził się 3 sierpnia 1907 roku w Dolniczu. Szkołę średnią ukończył w 1928 roku w Kamionce Strumiłowej. Studia lekarsko-weterynaryjne odbył w latach 1929–1934 we Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej, gdzie jeszcze jako student rozpoczął pracę w Katedrze Anatomii Zwierząt.
Tytuł doktora nauk weterynaryjnych otrzymuje w 1936 roku na podstawie pracy Morfologia tętnic wieńcowych serca zwierząt ssących (domowych i dziko żyjących) .
W 1946 roku przyjeżdża do Wrocławia, gdzie kontynuuje pracę w Katedrze Anatomii Zwierząt obecnej Akademii Rolniczej. Habilitował się w 1952 roku na podstawie pracy Rozwój i morfologia wisiorków skórnych szyi (Appendices colli) u zwierząt domowych. W latach 1961–1969 był kierownikiem Katedry Anatomii Zwierząt.
Profesora K. Myczkowskiego interesowały dwie dziedziny morfologii zwierząt: angiologia i archeozoologia. Z ich zakresu oraz pokrewnych problemów opublikował cenne prace dotyczące morfologii tętnic wieńcowych serca u zwierząt ssących i ptaków, naczyń krwionośnych głowy i kończyn lamy i wielbłąda. Ponadto prowadził badania nad wrodzonym położeniem serca na szyi u zwierząt domowych. Badania archeozoologiczne przyczyniły się do opracowania morfologicznego zróżnicowania i zoogeograficznego rozmieszczenia prehistorycznych zwierząt Polski Zachodniej, Śląska i Ziemi Lubuskiej.
Był członkiem wielu towarzystw naukowych, przy czym szczególnie intensywnie działał w Polskim Towarzystwie Zoologicznym i Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych. Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem X-lecia PRL, Odznaką XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska i Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Zmarł 9 listopada 1969 roku we Wrocławiu. Spoczywa na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu.