Niemczuk Rudolf Urodził się 7 stycznia 1913 roku w Kozłowie (woj. tarnopolskie). Szkołę podstawową i średnią ukończył we Lwowie. W roku 1938 rozpoczął studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, które kontynuował podczas okupacji na Tierärztliche Fachkurse. Studia weterynaryjne ukończył we Wrocławiu na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej i w 1950 roku otrzymał dyplom lekarza weterynarii. W latach 1946–1947 pracował w charakterze demonstratora w Katedrze Hodowli Pszczół kierowanej przez dr. inż. Leonarda Webera. Następnie pracował w charakterze młodszego, później starszego asystenta w Katedrze Hodowli Małych Zwierząt Użytkowych. W roku 1954 został adiunktem w Katedrze Epizootiologii Wydziału Weterynaryjnego. Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1959 roku na podstawie rozprawy Wpływ sulfonamidów i antybiotyków na Bacillus larvae White in vitro i in vivo. W roku 1961 przeszedł do pracy w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii we Wrocławiu na stanowisko kierownika Oddziału Zwalczania Chorób Owadów Użytkowych, pracując jednocześnie na 1/2 etatu w Katedrze Epizootiologii, gdzie do roku 1966 prowadził zajęcia z zakresu chorób owadów użytkowych.
W roku 1968 dr Rudolf Niemczuk został mianowany samodzielnym pracownikiem naukowo-badawczym, a w roku 1973 pismem Ministra Rolnictwa powołany został na stanowisko docenta w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii we Wrocławiu. Pracując do przejścia na emeryturę w roku 1982 w Pracowni Badania Chorób Owadów Użytkowych Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu, ściśle współpracował z terenową służbą weterynaryjną oraz ze związkami pszczelarskimi. Brał udział w szkoleniu kadr weterynaryjnych w zakresie chorób pszczół, prowadził liczne szkolenia pszczelarzy i konsultacje terenowe. Jego dorobek naukowy liczy około 100 publikacji zamieszczanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Brał też udział w kongresach i sympozjach pszczelarskich, krajowych i zagranicznych.
Docent dr Rudolf Niemczuk zmarł 15 listopada 1993 roku. Spoczywa na cmentarzu Św. Rodziny na Sępolnie we Wrocławiu.