Ogielski Lesław Urodził się 22 lipca 1914 roku we Lwowie. W mieście tym w 1934 roku rozpoczął studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej, uzyskując w 1940 r. dyplom lekarza weterynarii. W czasie okupacji we Lwowie zdał egzamin doktorski, uznany w 1945 roku przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Po wojnie studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie uzyskał dyplom w 1952 roku.
Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1939 roku u profesora A. Trawińskiego, w Katedrze Badania Środków Spożywczych Uniwersytetu we Wrocławiu. Organizował tę placówkę od podstaw. W 1948 roku został mianowany kierownikiem Katedry, którą kierował aż do przejścia na emeryturę w 1984 roku. W 1955 roku otrzymał tytuł docenta, w 1960 tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1971 roku tytuł profesora zwyczajnego.
Pełnił funkcje dziekana Wydziału Weterynaryjnego we Wrocławiu w latach 1958–1960 i 1965–1966.
Był promotorem 21 prac doktorskich. W kierowanej przez Niego katedrze wprowadzono po raz pierwszy do programu studiów weterynaryjnych zajęcia z higieny i technologii przetwórstwa, chemii, analityki żywności, epidemiologii zatruć pokarmowych oraz ustawodawstwa sanitarno-żywnościowego. Pod Jego kierunkiem powstało 300 prac badawczych i publikacji naukowych. Był rzecznikiem ścisłych kontaktów nauki z praktyką, czego dowodem były organizowane we Wrocławiu podyplomowe studia dla lekarzy weterynarii-higienistów oraz kursy dla personelu pomocniczego Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej. Był również współorganizatorem współpracy z uczelnią w Brnie.
Był laureatem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora. Posiadał wiele odznaczeń państwowych, regionalnych, uczelnianych.
Zmarł 15 maja 1997 roku. Pochowany został na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.