Urbańczyk Wacław ur. w 1956 r. w Białaczowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. fizyki stosowanej WPPT PWr. – 1980 r.; dr n. fiz. Instytut Fizyki PWr. – 1984 r.; dr hab. WPPT PWr. – 1995 r.; prof. n. fiz. specjalność optyka – 2002 r.; asystent w IF PWr. – 1985 r.; st. asystent w IF PWr. – 1987 r.; adiunkt naukowo-badawczy w IF PWr. – 1988 r.; prof. nadzw. w IF PWr. – 2000 r.; prof. 'associe' w Departement d'informatique, Universite du Quebec a Hull, Canada, od 1998 r.; kier. Pracowni Światłowodowej w IF PWr. od 1997 r.; z-ca red. nacz, czas, Optica Applicata od 1998 r.; czł. PTF od 1987 r.; sekr. Wrocławskiego Oddz. PTF 1989–1990; czł. SPIE od 1999 r.; z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Oddz. SPIE 2000–2003; czł. Zarządu Polskiego Oddz. SPIE od 2003 r.; czł. Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP od 2001 r.; kier. pięciu grantów KBN i trzech grantów na współpracę międzynarodową; czł. kom. naukowego na kilku konferencjach kraj. i międzynarodowych. Zainteresowania naukowe: optyka światłowodów, optyka polaryzacyjna, interferometria, światłowody fotoniczne, metrologia światłowodowa, czujniki światłowodowe, projektowanie światłowodów specjalnych. Autor 64 artykułów w czas.h recenzowanych, 60 komunikatów na konferencjach kraj. i międzynarodowych, 100 cytowań wg SCr. Wypromował dwóch dr., cztery otwarte przewody dr., 16 prac mgr. Nagrody i odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi w 1999 r.; Indywidualna Nagroda MEN w 1985 r.; Zespołowa Nagroda MEN w 1989 r.