Osada Edward Urodził się 9 sierpnia 1947 roku we Wrocławiu. Ukończył szkołę średnią Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu. Studiował na Oddziale Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pracę zawodową rozpoczął w 1973 roku w Instytucie Geodezji i Zastosowań Matematycznych. W roku 1976 obronił pracę doktorską Rozwiązanie wybranych zagadnień geodezji w odniesieniu do powierzchni regularnej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia nadała Mu Rada Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1991 r. na podstawie rozprawy Metody opracowania zintegrowanych sieci geodezyjnych. W 1997 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geodezji i Fotogrametrii. Od 1997 roku jest kierownikiem Zakładu Geodezji Gospodarczej w Katedrze Geodezji i Fotogrametrii.
Odbył staże naukowe na uniwersytetach w Stuttgarcie (1992, 1995), Bonn (1993), Kopenhadze (1994). Uzyskał 2 indywidualne granty Komisji Unii Europejskiej w Brukseli, które realizował na uniwersytetach w Bonn i Stuttgarcie. Był kierownikiem 3 grantów Komitetu Badań Naukowych. W latach 1981–1990 kierował 4 tematami badawczymi w projektach węzłowych i resortowych, koordynowanych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN, Politechnikę Warszawską, i Akademię Rolniczą we Wrocławiu.
Jest promotorem dwóch rozpraw doktorskich, przeprowadzonych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1996) oraz Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1999).
Jest autorem podręcznika akademickiego Analiza, wyrównywanie i modelowanie geodanych, wydanego w Mathcadzie na CD (1998), wyróżnionego nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, oraz współautorem skryptów PWN (1981, 1988).
Jego dorobek naukowy zawiera 73 publikacje, w tym 9 artykułów w czasopismach zagranicznych Był przewodniczącym komitetu naukowego i organizacyjnego Seminarium Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN (1997) oraz XVI Jesiennej Szkoły Geodezji (1997). Od 1982 roku bierze udział w pracach Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN. W roku 1996 był członkiem Sekcji Geodezji i Miernictwa Górniczego T12E Komitetu Badań Naukowych. Od roku 1998 jest członkiem Specjalnej Grupy Studiów Nr 3.177 Międzynarodowej Asocjacji Geodezji – w latach 1978–1987 był członkiem grupy studiów Nr 4.56. W latach 1965–1975 uczestniczył w działalności eksploracyjnej Klubu Wysokogórskiego Polskiego Związku Alpinizmu we Wrocławiu.