Osiński Bogdan Urodził się 7 maja 1938 roku w miejscowości Skąpe. Studia weterynaryjne ukończył w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu w 1962 roku.
Zatrudniony od 1962 roku do dnia dzisiejszego w Katedrze i Klinice Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1968, habilitował się w 1976 roku. Od 1980 roku pracuje na stanowisku docenta, a od 1994 roku pełni funkcję kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii.
Główne zadania badawcze prowadzone w ostatnich latach to: aloplastyczne zamykanie processus vaginalis przy operacjach odejmowania jąder i przepuklinach pachwinowych koni, stabilizacja operacyjna wyrostków głosowych chrząstek nalewkowatych w dychawicy świszczącej, chirurgiczne leczenie kamic pęcherza moczowego i cewki moczowej, stabilizacja chirurgiczna głowy kości udowej w panewce miednicy przy wczesnej dysplazji stawów biodrowych psów, badania możliwości artroplastyki przy dysplazji stawu biodrowego psa, możliwość zastosowania dzianiny blokującej krtań w łykawości koni, stabilizacja przestrzenna metodą ”zespol” złamań kości długich koni, badania nad zastosowaniem biomateriałów zawierających siarkę w chirurgii kostnej.
Był recenzentem 3 prac doktorskich i jednej habilitacyjnej oraz promotorem 4 prac doktorskich.
W latach 1996–1999 był kierownikiem projektu badawczego KBN.