Owsiak Zygmunt Urodził się 23 marca 1949 roku w Żaganiu. Szkołę podstawową, a następnie III Liceum Ogólnokształcące ukończył we Wrocławiu. Studia na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Nitrze (Słowacja) ukończył w 1972 r. Bezpośrednio po ich ukończeniu podejmuje pracę w Instytucie Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie pracuje do chwili obecnej.
W roku 1980 broni przed Radą Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu pracę doktorską Badania trwałości lemieszy kombajnu ziemniaczanego (promotor – doc. dr inż. Cezariusz Bryk). W 1992 roku na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie habilitował się na podstawie rozprawy Badania zużycia wybranych narzędzi rolniczych skrawających glebę.
W roku 1995 mianowany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1999 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.
Jego badania naukowe obejmują problematykę eksploatacji maszyn rolniczych, optymalizacji ich konstrukcji oraz agrofizyki ośrodka glebowego. Podstawowe zainteresowania badawcze dotyczą relacji narzędzie skrawające – ośrodek glebowy i ujmują kompleksowo problem zużycia narzędzi pracujących w glebie i sił na nie działających z uwzględnieniem zagadnień z zakresu mechaniki gleby.
Opublikował dotychczas ponad 130 prac, w tym 63 oryginalne prace twórcze, 2 monografie i 2 skrypty oraz jest współautorem 6 patentów i wzorów użytkowych.
Działa w organizacjach naukowych: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych i Polskie Towarzystwo Agrofizyczne.
Jest promotorem 50 prac magisterskich i dwóch prac doktorskich. Jego działalność dydaktyczna dotyczy głównie zagadnień związanych z teorią działania, konstrukcją i projektowaniem maszyn rolniczych.
Za swą działalność naukową i dydaktyczną był dziewięciokrotnie wyróżniany nagrodą Rektora oraz jest odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką Za Zasługi dla Oświaty.