Parylak Danuta Urodziła się 3 sierpnia 1952 roku w Kłodzku. Studia na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu ukończyła z wyróżnieniem w 1976 roku. W Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin pracuje od roku 1977 i aktualnie pełni funkcję jej kierownika.
Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 1986 roku za pracę doktorską Wpływ niektórych czynników agroekologicznych na wzrost i rozwój żółtlicy drobnokwiatowej (promotor - prof. B. Jabłoński). W 1998 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Optymalizacja uprawy pszenżyta ozimego w krótkotrwałej monokulturze na glebie kompleksu żytniego dobrego otrzymała stopień doktora habilitowanego z zakresu agronomii. Odbyła staże naukowe w Austrii i w Czechach.
Badania prowadzone przez Danutę Parylak koncentrują się wokół produkcyjnych i ekologicznych skutków uprawy zbóż w uproszczonych zmianowaniach i mono-kulturach, ze szczególnym uwzględnieniem pszenżyta i pszenicy, oraz biologii, ekologii i zwalczania chwastów. Kierowała 3 grantami KBN, a w 1 była głównym wykonawcą.
Jest autorką 70 opublikowanych prac, w tym 44 oryginalnych prac twórczych. Rezultaty badań prezentowała na 26 krajowych i międzynarodowych konferencjach. Jest współautorką skryptu Zagadnienia uprawy roli i roślin.
Jest członkiem International Soil Tillage Research Organisation, Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych, Komisji Nauk Rolniczych Oddziału PAN oraz Polskiego Klubu Ekologicznego.
Pod jej opieką opracowano 14 prac magisterskich. Jest promotorem 1 zakończonego i 2 otwartych przewodów doktorskich. Jest aktywnym uczestnikiem studenckiego ruchu naukowego, wcześniej jako opiekun SKN Ogólnej Uprawy, a od roku 1994 jest Kuratorem Wydziałowym Studenckich Kół Naukowych.
Za osiągnięcia w pracy naukowej została wyróżniona 6 nagrodami Rektora oraz odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.