Weron Karina ur. w 1945 r. w Lekartowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. Wydz. Mat.-Fiz.-Chem. UWr – 1968 r.; dr n. fiz. Instytut Fizyki PWr. – 1978 r.; dr hab. n. fiz. Wydz. PPT PWr. – 1992 r.; prof. n. fiz. Ý 2001 r.; spec. naukowa: fizyka statystyczna; spec. w zakresie modelowania dynamiki układów złożonych; zainteresowania naukowe: kinetyka złożonych układów fizycznych, w szczególności problem nieprzewidywalnej (chaotycznej) dynamiki i anomalnej ewolucji czasowej stanów nierównowagowych; prace z zakresu modelowania stochastycznego zjawisk relaksacyjnych w dielektrykach (stochastyczne modele uniwersalnej odpowiedzi relaksacyjnej) i analizy statystycznej szeregów czasowych w biologii. Visiting Professor: Louisiana State University 1983–1984; Case Western Reserve University – 1993 r.; International Solvay Institutes for Physics and Chemistry – 1997 r.; Visiting Scholar: University of London, Royal Holloway, UK – 1991 r., 1993 r.; International Centre for Theoretical Physics – 1991 r.; University of California 1995–1996; asystent i st. asystent, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr 1968–1972; nauczyciel fizyki; Lotnicze Zakłady Naukowe 1972–1974; doktorant Instytut Fizyki PWr. 1974–1978; adiunkt Instytut Fizyki PWr. 1978–1997; prof. nadzw. PWr. – 1997 r. Promotorka trzech dr z n. fiz. i dwóch z n. mat.; czł. komisji programowych Wydz. PPT; z-ca dyr. Instytutu Fizyki w 2002 r.; kier. Wydz. Studium Doktoranckiego od 2003 r.; czł. PTF i PTIB. Autorka lub współautorka ok. 70. prac naukowych. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr. – 1993 r.; Srebrny Krzyż Zasługi – 2000 r.