Patkowska-Sokoła Bożena Urodziła się 17 maja 1946 roku we Wrocławiu, gdzie ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach 1965–1970 studiowała na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów odbyła roczny staż produkcyjny w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Czechnicy. Następnie podjęła pracę w Zespole Szkół Rolniczych we Wrocławiu w Praczach, gdzie w latach 1971–1975 była nauczycielem przedmiotów zawodowych. W grudniu 1975 roku została zatrudniona w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu zajmując kolejno stanowiska: asystenta (1975–1981), adiunkta (1982–1995), profesora nadzwyczajnego. Tytuł naukowy profesora otrzymała w roku 2000.
Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1980 roku na podstawie rozprawy Wpływ zróżnicowanego poziomu suszu z głębokiej ściółki kurcząt rzeźnych i kur niosek w mieszankach treściwych na cechy ilościowe i jakościowe tuszek jagniąt rzeźnych rasy merynos polski. Stopień naukowy doktora habilitowanego w 1990 roku na podstawie rozprawy Badania nad skutkami podawania owcom merynosowym elementarnej siarki 35S; S0.
Jej dorobek naukowy liczy łącznie 120 publikacji, z czego 62 to oryginalne prace twórcze, 28 referatów naukowych, doniesień i komunikatów prezentowanych na konferencjach i kongresach, krajowych i zagranicznych, 5 skryptów akademickich i materiałów do ćwiczeń.
Kierownik 2 grantów KBN.
Prodziekan ds. dydaktyki (1991–1996) Wydziału Zootechnicznego, przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Nauczania, członek Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej, Rektorskiej Komisji ds. Studenckich. Członek SIiTR, PTG, członek Zarządu Sekcji Owczarskiej PTZ (od 1994 roku), wiceprzewodnicząca PTZ Oddział Wrocław (od 1998).
Promotor 2 doktorów i 42 prac magisterskich. Recenzent podręcznika akademickiego oraz licznych prac dla wydawnictw naukowych.
Staże naukowe odbyła m.in. w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki we Wrocławiu, w firmie ”Cyanamid” w Wiedniu, w firmie ”Bayer” w Leverkusen, w Stacji Oceny Badań Skór Instytutu Zootechniki, w Instytucie Zootechniki w Perugi (Włochy).
Wyróżniona wieloma nagrodami Rektora.