Własak Jacek ur. w 1948 r. w Opolu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr UJ – 1972 r.; dr Instytut Fizyki PWr. – 1978 r.; dr hab. Wydz. Podstawowych Problemów Techniki PWr. – 1987 r.; specjalność naukowa fizyka ciała stałego; pracuje w Instytucie Fizyki PWr. od 1973 r.; asystent do 1978 r.; adiunkt 1978–1988 ; doc. 1988–1990; prof. nadzw. od 1990 r. ; prodziekan WPPT PWr. 1987–1990; skarbnik 2000–2002; wiceprzewodniczący oddz. wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego 2002–2004. Autor ok. 30 publikacji nt. zjawisk magnetooptycznych w półprzewodnikach z wąską przerwą wzbronioną. Trzy nagrody Ministra. Wypromował czterech dr. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.