Radczuk Laura Urodziła się 28 lipca 1938 roku w Nieświeżu. W czasie II wojny światowej została wraz z rodziną wywieziona na zesłanie w okolice Archangielska, skąd powróciła w 1945 roku. Maturę uzyskała w liceum ogólnokształcącym w Kłodzku. Studia na Wydziale Melioracji Wodnych ukończyła w 1964 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę zawodową w Katedrze Budownictwa Wodnego przechodząc kolejno od stanowiska stażystki do profesora nadzwyczajnego.
Stopień doktora otrzymała w 1972 roku na macierzystym Wydziale na podstawie rozprawy Statystyczne krzywe opadania jako charakterystyka przepływów niskich w potokach i rzekach górskich, natomiast stopień doktora habilitowanego w 1987 roku na podstawie rozprawy Zlewnia rolnicza jako system dynamiczny.
Od 1992 roku jest kierownikiem czterech działów na Studiach Podyplomowych ”Woda i Środowisko”, organizowanych w ramach Programu TEMPUS. Od 1995 roku prowadzi również zajęcia dydaktyczne na studium doktoranckim z zastosowań metod analizy systemowej w opisie procesów przyrodniczych. W latach 1972–2000 pod jej kierunkiem wykonano 54 prace dyplomowe oraz dwie rozprawy doktorskie. Jest opiekunem naukowym trzech kolejnych rozpraw doktorskich. Odbyła szereg staży naukowych, m.in.: na Uniwersytecie w Tbilisi, w Akademii Rolniczej w Moskwie, na Uniwersytecie w Rostocku, w Instytucie Hydrometeorologii w St. Petersburgu. Zorganizowała na Wydziale Melioracji interdyscyplinarny zespół oraz poligon badawczy w zlewni Ciesielskiej Wody. Efektem pracy członków zespołu jest 5 prac doktorskich.
Do obszaru jej zainteresowań naukowych zalicza się: modelowanie matematyczne procesów cyklu hydrologicznego, gospodarkę wodną, bilanse wodno-gospodarcze oraz hydrologię stosowaną. W ostatnich latach aktywnie uczestniczy w międzynarodowym programie badawczym FRIEND (Flow Regimes from International Experimental and Network Data) kierowanym przez Instytut Hydrologii w Wallingford.
Jej dorobek naukowy obejmuje 142 publikacje. Jest również autorką 4 skryptów dla studium podyplomowego, 42 publikacji informujących o postępach wiedzy w zakresie hydrologii.
Od roku 1989 pełni funkcję kierownika Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej w Instytucie Inżynierii Środowiska. Od 1986 roku jest członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, a od 1994 roku pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Hydrologii tegoż Komitetu. Jest czynnym członkiem wielu organizacji naukowych, m.in.: od roku 1989 przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Rady Naukowej IMGW w kadencji 1995–2003.
Została wyróżniona m.in.: Srebrną Odznaką ”Zasłużony dla województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 70-lecia Polskiej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, odznaką ”Zasłużony dla Akademii Rolniczej”, Złotą Odznaką ”Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.