Radomska Maria Urodziła się 19 sierpnia 1927 roku w Nisku n. Sanem. Uczęszczała do Szkoły Powszechnej w Brześciu n. Bugiem, Ostrołęce i w Warszawie, gdzie w 1944 roku ukończyła gimnazjum działające jako szkoła ogrodnicza. Od 1941 roku w ZHP – Szare Szeregi, od 1944 roku w Armii Krajowej – sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, jeniec wojenny m.in. w Karnym Obozie Oberlangen. Po wyzwoleniu wstąpiła do II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych; skierowana do Kompanii Szkolnej uczęszczała do liceum we Włoszech i Anglii. Studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1947–1951) ukończyła jako magister inżynier nauk agrotechnicznych.
Doktorem nauk rolno-leśnych została na podstawie dysertacji Wpływ głębokości i sposobu wykonania orki przedzimowej na niektóre właściwości gleby i plony roślin w płodozmianie (1960), a doktorem habilitowanym w zakresie uprawy roli i roślin na podstawie rozprawy Ocena przydatności rolniczej nowej polskiej maszyny uprawowej – pługofrezarki (1971). Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Bolesław Świętochowski
Pracę w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin podjęła w 1949 roku jako zastępca asystenta i kontynuowała do 1980 roku pozostając, pomimo wypromowania dwóch doktorów, adiunktem do roku 1979 roku, w którym otrzymała opóźniony przez Komitet Wojewódzki PZPR awans na docenta. W 1980 roku przeszła do Zamiejscowego Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego krakowskiej AR w Rzeszowie. Była zastępcą dyrektora (1980–1981) i dyrektorem Instytutu Technologii Produkcji Rolniczej (1982–1984), kierownikiem Zespołu Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (1985–1987), Katedry Technologii Produkcji Rolniczej (1987–1997) i dziekanem (1990–1993) utworzonego w 1989 r. Wydziału Ekonomiki Produkcji Rolniczej. Po wypromowaniu trzech kolejnych doktorów uzyskała w 1985 roku tytuł profesora nadzwyczajnego .
Była członkiem: Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa (1963-66), Zespołu ds. Agrolotnictwa Komitetu Techniki Rolniczej PAN (1979-86), Komitetu Uprawy Roślin PAN (1984-89) oraz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych (przewodnicząca Oddziału w Rzeszowie), International Soil Tillage Research Organization (inicjator Sekcji Polskiej) i Zarządu Okręgowego ZBoWiD. Należy do Stowarzyszenia Środowiska Żołnierzy AK Żywiciel, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Od 1989 roku jest przewodniczącą Okręgowego Komitetu Olimpiady Biologicznej w Rzeszowie.
Współautorka 5 pionierskich skryptów z ogólnej uprawy roli i roślin dla studiów zaocznych (1954–1956), podręczników: Uprawa roślin (1955) i Ogólna uprawa roli i roślin (1980, 1982, 1993, 1996). Autorka 154 publikacji w tym 92 oryginalnych.
Staże i misje naukowe odbyła w NRD, Bułgarii, CSRS, Holandii, Szwecji.
Odznaczona Medalem Wojska Polska Swemu Obrońcy, Krzyżem AK, Krzyżem Walecznych, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżniona nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 5 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu i 5 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie.