Radziwolski Zenon Urodził się 27 czerwca 1925 roku w Sosnowcu. Szkołę podstawową ukończył w Sosnowcu w 1939 roku. W 1945 roku w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach ukończył Gimnazjum Mechaniczne (tzw. mała matura). Następnie został przyjęty na wstępny rok studiów dla Wydziału Przyrodniczego na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu, który ukończył w 1947 roku. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra filozofii w 1952 roku.
Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymał w 1967 roku na Wydziale Nauk Filozoficzno-Historycznych za dysertację Filozofia chrześcijańska wobec ewolucjonizmu (promotor – prof. dr hab. Andrzej Nowicki).
W 1950 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Wrocławskim jako zastępca asystenta w Katedrze Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Walczaka.
W 1966 roku podjął pracę w Wyższej Szkole Rolniczej na stanowisku st. wykładowcy, potem adiunkta, a następnie docenta od 1970 roku.
W latach 1970–1992 był dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych, a następnie kierownikiem Katedry Nauk Humanistycznych. W 1991 r. przeszedł na emeryturę, po czym dalej pracował w Katedrze Nauk Humanistycznych.
Wieloletni członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, współzałożyciel Międzynarodowego Towarzystwa Uniwersalizmu, w latach 1985–1986 przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, przez kilka lat członek Zarządu Głównego tegoż Towarzystwa. Wieloletni członek Komisji Filozoficznej PAN.
Promował 4 doktorantów oraz 12 magistrantów. Wykonał 16 recenzji doktorskich.
Jest autorem ponad 30 prac naukowych a także ponad 300 pogadanek radiowych z zakresu filozofii i religiologii.
Jego dużym osiągnięciem dydaktycznym było podjęcie studiów na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego przez kilkunastu studentów Akademii Rolniczej.
Uczestniczył i prezentował dorobek naukowy na krajowych i międzynarodowych konferencjach filozoficznych i religiologicznych, V Kongresie Filozofii Polskiej (Kraków 1985) (był to drugi Kongres zwołany po 1945 r.) oraz dwóch Światowych Kongresach Filozoficznych (Wiedeń 1968, Warna 1973).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Medalem Edukacji Narodowej, medalem ”Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Budowniczego m. Wrocławia.