Wójs Arkadiusz ur. w 1971 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. PWr. Wydz. Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Fizyki – 1995 r.; dr n. mat.-fiz. – 1997 r.; dr hab. n. fiz. – 2002 r.; adiunkt – 1997 r.; wykłady: fizyka ogólna, mechanika kwantowa. Czł. PTF (sekr. 200–-2002) i APS. Tematyka: efekty wielociałowe w układach o ograniczonej geometrii (kropki kwantowe, kwantowy efekt Halla, transport i optyka w silnych polach magnetycznych). Staże naukowe: IMS NRC Canada w Ottawie – 1995 r.; Univ. Tennessee w Knoxville 1997–2000. Nagrody: PTF im. A. Piekary za pracę magisterską – 1996 r.; Stypendium FNP – 1997 r.; Indywidualna MEN za pracę dr. – 1998 r.; wyróżnienie w Konkursie FNP i TPiKN im. G. Białkowskiego za pracę dr. – 2000 r.; Wydz. III PAN im. S. Pieńkowskiego – 2002 r.; indywidualna Prezesa RM za rozprawę hab. – 2003 r. Autor dwóch książek, 80. publikacji, 20. zaproszonych wykładów konferencyjnych, 1000. cytowań; recenzent m.in. Phys. Rev. B, Phys. Rev. Lett.