Romański Krzysztof Urodził się 28 sierpnia 1947 roku we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły podstawowej we Wrocławiu, a następnie Technikum Weterynaryjnego w Jeleniej Górze, kończy studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej obecnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1975 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w Katedrze Fizjologii Zwierząt, gdzie pracuje do chwili obecnej: od 1981 roku na stanowisku adiunkta, a od 1996 roku na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego.
W latach 1983–1986 przebywał na stażu naukowym w Laboratorium Hormonów Jelitowych Centrum Badań Gastroenterologicznych Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia), a od kwietnia do czerwca 1984 roku w Katedrze Fizjologii i Terapii Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Tuluzie (Francja).
Należy do Polskiego Towarzystwa Motoryki Przewodu Pokarmowego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół fizjologii i fizjopatologii układu pokarmowego, a w tym zakresie zwłaszcza motoryka przewodu pokarmowego, wydzielanie żółci i soku żołądkowego i hormony przewodu pokarmowego. Zajmuje się także badaniami motoryki układu pokarmowego przy użyciu metody ultrasonograficznej.
Posiada w dorobku ponad 60 prac, doniesień i artykułów przeglądowych, drukowanych w zagranicznych i krajowych czasopismach.
Otrzymał nagrody Rektora, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.