Ruszkowska Irena Urodziła się 4 września 1900 roku w Kramatorsku na Ukrainie. Średnią szkołę ukończyła w 1918 r. w Charkowie i tam jesienią tego roku rozpoczęła studia na Wydziale Leśnym Nowo-Aleksandryjskiego (b. Puławskiego) Instytutu Rolniczo-Leśnego.
Do Polski wróciła w 1922 roku, gdzie przez krótki czas pracowała jako nauczycielka. W 1923 roku wznowiła studia biologiczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu w Poznaniu, które ukończyła w 1927 roku. W tym roku rozpoczęła też pracę jako wykładowca w Państwowej Szkole Ogrodniczej w Poznaniu. W 1929 roku rozpoczęła razem z mężem pracę w dziale doświadczalnym Warszawskiej Stacji Ochrony Roślin w Morach pod Warszawą, początkowo jako asystent, a od 1931 roku do 1937 roku jako zastępca kierownika tej placówki. W roku 1937 przeniosła się do Puław, gdzie pracowała do 1950 roku na Wydziale Chorób i Szkodników Roślin w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego jako starszy asystent i adiunkt. W tym czasie prowadziła pracę naukową nad szkodnikami warzyw, roślin motylkowych i okopowych.
W 1949 roku uzyskuje stopień doktora nauk przyrodniczych na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie, przedstawiając pracę Biologia chowacza szczypiorowego – Ceuthorrhynchus suturalis Fabr. i jego pasożyty.
Od 1951 roku pracowała w Oddziale Instytutu Ochrony Roślin we Wrocławiu i tu w 1954 roku uzyskała tytuł naukowy docenta. Od 1961 roku jako docent etatowy objęła kierownictwo Katedry Entomologii na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Kieruje Katedrą do października 1970 roku, do przejścia na emeryturę. W maju 1965 roku otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych.
Pod Jej kierunkiem ponad 30 studentów wykonało swoje prace dyplomowe.
Była promotorem dwóch rozpraw doktorskich. Była współautorką podręcznika akademickiego Nauka o chorobach i szkodnikach oraz technika ich zwalczania i skryptu Wybrane działy ekologii owadów, Czynniki abiotyczne. W latach 1961–1971 była przewodniczącą Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.
Zmarła 1 września 1971 roku. Pochowana została w Puławach.