Siewiński Antoni Urodził się 27 marca 1926 roku w Krakowie. Studia ukończył w 1950 roku na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej, tam również uzyskał w 1962 roku stopień doktora, a w 1969 stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych.
W 1978 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 profesora zwyczajnego nauk chemicznych.
Wielokrotnie odbywał staż zagraniczny na Politechnice Federalnej w Zurychu (1963–1965; 1970, 1981).
Praca: Politechnika Wrocławska 1950–1952; Akademia Rolnicza, Katedra Podstaw Chemii 1952–1996, prodziekan Wydziału Technologii Żywności 1977–1980, zastępca dyrektora Instytutu Podstaw Chemii 1972–1981, kierownik Zakładu Chemii Bioorganicznej 1982–1996, kierownik Katedry Podstaw Chemii 1991–1996.
Członkostwa: Polskie Towarzystwo Chemiczne 1960–; Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 1972-; NSZZ”S” 1980–; Światowy Związek Żołnierzy AK 1989–, wiceprzewodniczący Wrocławskiego Oddziału Związku Piłsudczyków; Wrocławska Rodzina Katyńska 1990–; ZNP 1952–1980.
Specjalizacja naukowa: badania nad wykorzystaniem drobnoustrojów i roślin wyższych do produkcji związków biologicznie czynnych i do prowadzenia kontrolowanych reakcji chemicznych. Twórca interdyscyplinarnego zespołu badawczego i przedmiotu wykładowego ”biotransformacje”. Członek Komisji Biologii Molekularnej i Biotechnologii Oddziału PAN. Wykładowca na Uniwersytetach we Włoszech (1980), Hiszpanii (1984) i Niemczech (1990). Autor około 30 patentów, promotor 6 przewodów doktorskich, recenzent 3 wniosków o nadanie stopni naukowych i promotor 1 doktoratu honoris causa.
Publikacje: 180 pozycji, w tym około 60 oryginalnych publikacji naukowych na łamach renomowanych czasopism zagranicznych i polskich.
Nagrody: Nagroda MEN (4), ponad 20 nagród i wyróżnień Rektora AR.
Odznaczenia: państwowe, wojskowe, resortowe i uczelniane, m.in. Krzyż Kawalerski (1979) i Oficerski (1994) Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej 1991 (Władze RP w Londynie); Krzyż Walecznych 1944 (AK); Krzyż Partyzancki 1970, medal KEN 1983; medal Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1996.