Sobieszczański Jerzy Henryk Urodził się 18 stycznia 1920 roku w Częstoborowicach, woj. lubelskie. Jest absolwentem (1951 r.) Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk rolno-leśnych uzyskał w 1959 roku na podstawie rozprawy Metodyka badania wpływu drobnoustrojów na rośliny wyższe, natomiast stopień doktora habilitowanego w 1963 roku na podstawie rozprawy Rola mikroorganizmów w życiu roślin uprawnych (oba stopnie na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu). Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1970 roku, a profesora zwyczajnego w roku 1982.
W Jego działalności naukowej wyróżnić można następujące problemy: wzajemne oddziaływanie drobnoustrojów i roślin, w ramach którego opracował nowe metody i urządzenia do uprawy roślin w warunkach jałowych i uzyskał patent; selekcja i wykorzystanie szczepów bakterii i grzybów do wytwarzania różnych preparatów; zastosowanie drożdży do wzbogacania pasz z roślin i odpadów przemysłowych oraz do produkcji kwasów cytrynowych (2 patenty). W ramach współpracy z USA (Ministerstwo Rolnictwa) w latach 1986–1994 realizował badania dotyczące metabolizmuherbicydów.
Kwalifikacje zawodowe podwyższał na stażach zagranicznych w Uniwersytetach i Instytucjach Naukowych krajów Europy, USA i Izraela. Ukończył międzynarodowy kurs: ”Environmental Biotechnology” w Luzern – Szwajcaria.
Był pełnomocnikiem Rektora ds. powołania, utworzenia i zorganizowania nowego Wydziału Technologii Żywności (1969), a następnie Dyrektorem Instytutu Technologii Żywności, organizatorem i kierownikiem Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, członkiem Senatu (3 kadencje). Jest członkiem organizacji naukowych: New York Academy of Sciences, PAN Warszawa, Oddział PAN Wrocław. Przedstawiciel Towarzystwa Mikrobiologów Polskich w FEMS w Paryżu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawców oraz członek Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK i Dolnośląskiego Związku Sybiraków.
Był opiekunem 75 prac magisterskich, wypromował 5 doktorów. Wykonał 23 recenzje w przewodach habilitacyjnych, 30 w przewodach doktorskich, 20 recenzji na tytuł profesora i 1 recenzję zagraniczną. Jego dorobek naukowy obejmuje około 300 publikacji naukowych, w tym około 100 komunikatów i referatów.
Za działalność naukową był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki (4-krotnie), Ministra Rolnictwa USA (2-krotnie), Rektora AR (20-krotnie) oraz otrzymał następujące odznaczenia: Medal Wojska (4-krotnie), Krzyż Armii Krajowej (MON Londyn), Krzyż Partyzancki, Medal Weterana Walki o Niepodległość, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasłużony dla AR we Wrocławiu, Złota Odznaka Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, Złota Odznaka Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Rolniczego i wiele innych.