Sobociński Marian Urodził się 13 lipca 1913 roku w Jezierzanach, pow. Buczacz w woj. tarnopolskim. Ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie uzyskując w 1938 r. dyplom magistra filozofii z zakresu zoologii, następnie podjął studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, które dokończył we Wrocławiu uzyskując w 1947 roku tytuł lekarza weterynaryjnego.
Pracę rozpoczął w 1944 roku jeszcze we Lwowie w Katedrze Anatomii Zwierząt Państwowego Instytutu Weterynaryjnego. Po wojnie i repatriacji kontynuował działalność dydaktyczną i naukową w Katedrze Anatomii Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu, a potem Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Tu uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego. W okresie pracy we Wrocławiu, tj. do 1962 roku brał czynny udział w pracy komisji i zespołów opracowujących plany i nadzorujących prace budowlane i wyposażeniowe gmachów Wydziału. W 1962 roku prof. M. Sobociński przeniósł się do WSR w Poznaniu, podejmując pracę w Katedrze Anatomii Zwierząt. W 1963 roku został jej kierownikiem i funkcję tę piastował do 1983 roku do przejścia na emeryturę. W latach 1964–1969 był prodziekanem Wydziału Zootechnicznego. Tytuł naukowy i stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskał 1970, a zwyczajnego w 1974 roku.
Dziedziną naukowo-badawczą profesora była archeozoologia, z zakresu której opublikował 130 prac charakteryzujących dawną faunę zwierząt domowych i dziko żyjących. Utworzył specjalistyczną serię Roczników AR w Poznaniu – Archeozoologia. Jest autorem trzech skryptów i podręczników z zakresu anatomii zwierząt.
Był członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego i Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.
Otrzymał wiele odznaczeń, w tym: Krzyż Oficerski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł honorowy ”Zasłużony Nauczyciel PRL”.
Zmarł 13 stycznia 1994 roku w Poznaniu.