Konderla Piotr ur. w 1943 r. w Skoczowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1969 r.; dr n.t. – 1973 r.; dr hab. – 1986 r.; prof. – 2001 r.; z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Lądowej PWr. 1990–1996; kier. Zakładu Wytrzymałości Materiałów od 1996 r.; prodziekan Wydzi. Budownictwa Lądowego i Wodnego 2002–2005; czł. Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału PAN we Wrocławiu od 1996 r.; czł. Komitetu Redakcyjnego Archives of Civil and Mechanical Engineering od 2001 r.; współred. kwartalnika naukowego „Studia Geotechnica at Mechanica” od 1989 r.; czł. Sekcji Mechaniki Konstrukcji Kom. Inż. Ląd. i Wod. PAN od 1978 r., wiceprzewodniczący od 2004 r.; Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej od 1980 r., przew. O. Wrocław 1998–2002. Wypromował trzech dr. n. t., wśród wychowanków dwóch dr hab. Autor 102 publikacji, książki (do 2004 r.). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.