Szlachta Józef Urodził się 29 lipca 1945 roku w Kraszewicach woj. wielkopolskie. Absolwent Wydziału Mechanizacji Rolnictwa WŠZ w Pradze (1971). W 1979 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu na podstawie rozprawy Badania wybranych typów dojarń w aspekcie ich przydatności do warunków krajowych, a w 1987 r. stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie mechanizacji rolnictwa na podstawie rozprawy Studia nad wybranymi elementami budowy i użytkowania aparatu udojowego.
Tytuł profesora otrzymał w 1994 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 2000 roku. Jest specjalistą w dziedzinie mechanizacji produkcji zwierzęcej, a w szczególności specjalizuje się w problematyce doju mechanicznego krów.
Staże naukowe: Jugosławia (Uniwersytet w Nowym Sadzie), Czechosłowacja (WŠZ w Brnie), Szwecja (Alfa Laval (Tumba) i dwukrotnie w Swedish University of Agricultural Science w Uppsali), Norwegia.
Członek Komisji Uczelnianej ds. Dyscyplinarnych, prodziekan Wydziału Rolniczego, dziekan Wydziału Rolniczego (1993–1996), prorektor ds. nauki (1996–1999; dwie kadencje). Współorganizator czasopisma elektronicznego polskich uczelni rolniczych pod nazwą Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Jest członkiem Komitetu Techniki Rolniczej PAN, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, przewodniczącym Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, członkiem Sekcji Nauk Rolniczych WTN we Wrocławiu, drugą kadencję członkiem Rady Naukowej IBMER w Warszawie. Członek Kolegium Redakcyjnego Problemy Inżynierii Rolniczej oraz Inżynierii Rolniczej, a także EJPAU seria Agricultural Engineering. Wiceprzewodniczący Dolnośląskiej Rady Energii Odnawialnych we Wrocławiu.
Promotor dwóch przewodów doktorskich, a aktualnie jest opiekunem naukowym dwóch doktorantów. Wykonał 13 recenzji dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, związanego z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora oraz rozpraw habilitacyjnych. Autor i współautor 3 skryptów Mechanizacja produkcji zwierzęcej z elementami budownictwa inwentarskiego (1980), Mechanizacja produkcji zwierzęcej – materiały do wykładów i ćwiczeń (1983), Niekonwencjonalne źródła energii (1999) oraz 134 prac naukowych, w tym 75 to oryginalne prace twórcze, 1 patentu oraz 23 opracowań i ekspertyz.
Wyróżniony nagrodą Ministra SWNiT, 12 nagrodami Rektora, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.