Szyszkowski Lewter Urodził się 1 marca 1940 roku w Macedonii. Po tragicznych przeżyciach w okresie wojny domowej (1947) trafił do obozów dla uchodźców w Grecji, potem w Albanii i Rumunii. Od 1949 roku znalazł azyl w Polsce; szkołę podstawową ukończył w Policach – woj. szczecińskie. II Liceum Ogólnokształcące ukończył we Wrocławiu (1959), a następnie rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Po trzecim roku studiów przeniósł się na Wydział Zootechniczny, który ukończył w 1964 roku.
Staż produkcyjny odbył w Zarodowej Fermie Drobiu w Wielowsi k. Sycowa, a później otrzymał etat zootechnika w Kombinacie PGR Zgorzelec. W 1966 roku został asystentem w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt – Zakładzie Hodowli Bydła Koni i Owiec.
Doktoryzował się w 1971 roku u profesora Jerzego Juszczaka na podstawie rozprawy Długość użytkowania krów mlecznych w świetle badań nad niektórymi czynnikami ją warunkującymi. W 1980 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych na podstawie rozprawy Ocena przydatności stosowanych kryteriów wyboru krów w aspekcie ich wartości hodowlanej, a od października 1981 roku stanowisko docenta.
Na Jego oryginalny dorobek składa się m.in. 26 opublikowanych rozpraw naukowych i prac monograficznych, 7 artykułów popularnonaukowych oraz 1 skrypt akademicki. Promował jednego doktora, a pod Jego kierunkiem 30 absolwentów wykonało prace magisterskie.
Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 19 maja 1990 roku we Wrocławiu i pochowany został na cmentarzu Osobowickim.