Tilgner Władysław Urodził się 18 maja 1898 roku w Miejskiej Górce w powiecie rawickim. Szkołę średnią ukończył w Berlinie. Studiował na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskując stopień inżyniera rolnictwa w 1923 roku. Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1928 roku na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego na podstawie rozprawy Porównanie cen gospodarstw z lat 1920–1925 z rozwojem cen od 1800–1912 w poznańskim (promotor – prof. dr Wiktor Schramm). Habilitował się 27 lutego 1946 roku na Uniwersytecie Poznańskim. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego z zakresu Ekonomii i Polityki Rolnej otrzymał 31 maja 1948 roku na Uniwersytecie Wrocławskim.
W latach 1924–1939 pracował w Katedrze Ekonomiki Rolnej Uniwersytetu Poznańskiego na stanowisku starszego asystenta oraz wykładowcy. Równocześnie, od 1931 r., był sekretarzem redakcji Roczników Nauk Rolniczych i Leśnych, naczelnikiem Wydziału Ekonomiki Gospodarstw w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej. W latach 1945–1948 pełnił funkcję kierownika, a potem dyrektora Działu Ogólnego w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy.
W latach 1946–1951 był kierownikiem Katedry Ekonomii Rolniczej i Polityki Agrarnej Wydziału Rolnego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.
Był autorem 25 publikacji, w tym 18 oryginalnych prac twórczych i 7 popularnonaukowych. W Jego dorobku naukowym znajdują się prace z dziedziny analizy ekonomicznej, statystyki rolniczej, rachunkowości rolnej, samorządu rolniczego, polityki skarbowej dla rolnictwa. Syntezą Jego twórczości była praca Analiza liczbowa wyników rachunkowych wielkiej i małej własności woj. poznańskiego (1937 r.).
Wniósł duży wkład w rozbudowę prowadzonych przez gospodarstwa wzorów ksiąg rachunkowych. Wzory te znalazły powszechne zastosowanie w gospodarstwach rolnych.
Profesor Władysław Tilgner, żołnierz pierwszej i drugiej wojny światowej, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, był wybitnym uczonym, organizatorem i wychowawcą.
Zmarł 24 czerwca 1971 roku we Wrocławiu. Pochowany jest na cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu.