Tomaszewska Barbara Urodziła się 6 października 1937 roku w Poznaniu.
Dyplom lekarza weterynarii uzyskała w 1961 r. na Wydziale Weterynaryjnym WSR we Wrocławiu. W tym samym roku odbyła staż podyplomowy w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Środzie Śląskiej, a od 1 grudnia 1961 zatrudniona została na stanowisku asystenta w Katedrze Epizootiologii Wydziału Weterynaryjnego WSR we Wrocławiu, specjalizując się w dziedzinie chorób owadów użytkowych, a szczególnie pszczół.
Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w roku 1967, a stopień naukowy doktora habilitowanego w roku 1979.
Nominację na docenta uzyskała w roku 1981, a w roku 1993 etat profesora nadzwyczajnego. Tytuł naukowy profesora otrzymała w 1994 roku, a w roku 2000 etat profesora zwyczajnego.
Dorobek naukowy stanowi 170 pozycji (samodzielnych lub współautorskich), w tym prace doświadczalne i kazuistyczne, autorstwo i współautorstwo 2 podręczników, autorstwo rozdziałów w 4 podręcznikach, autorstwo i współautorstwo 2 skryptów, liczne artykuły i komunikaty naukowe, artykuły popularnonaukowe przeznaczone dla pszczelarzy praktyków oraz inne opracowania i ekspertyzy.
Zainteresowania naukowe Barbary Tomaszewskiej dotyczą szeroko pojętej patologii pszczół.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego. Jest członkiem Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; w roku 1997 decyzją Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chorób owadów użytkowych.
W latach 1987–1990 pełniła obowiązki prodziekana ds. dydaktyki.
Czynnie współpracuje z pszczelarzami i służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób pszczół. Jest biegłym sądowym z zakresu pszczelarstwa, a szczególnie zatruć pszczół.
Za działalność naukowo-dydaktyczną otrzymała 9 nagród Rektora, a w roku 1988 nagrodę Ministra. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną i Złotą Odznaką Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii.