Madryas Cezary Wojciech ur. w 1952 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1976 r.; dr n. t. – 1981 r.; dr hab. – 1993 r.; prof. nadzw. PWr. – 1998 r.; prof. tyt. – 2003 r.; kier. Zakładu Inżynierii Miejskiej od 1996 r.; z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Lądowej 1991–1996 r.; dyr. Instytutu Inżynierii Lądowej 2002–2005 r., czł. senatu od 2002 r.; dziekan Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego od 2005 r.; czł. International Tunneling Association od 1986 r.; przew. Komisji Nauki PZITB Oddz. Wrocław od 2003 r.; czł. prez. Komitetu Nauki PZITB od 2003 r.; czł. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN od 2002 r.; Komisji Budownictwa i Mechaniki PAN O. Wocław od 1996 r.; przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych od 2002 r.; z-ca przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa od 2003 r.; czł. European Forum on Underground Construction od 2003 r.; Polskiej i Europejskiej Platformy Budownictwa od 2004 r. Kierunek naukowy: badania procesów budowy, odnowy i utrzymania podziemnej infrastruktury sieciowej miast. Wypromował pięciu dr. n. t. Autor i współautor 107 publikacji, czterech książek.