Tymrakiewicz Włodzimierz Urodził się 5 lutego 1898 roku w Opakach, powiat Złoczów, województwo tarnopolskie.
Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W okresie międzywojennym, będąc asystentem a później adiunktem u prof. dra Stanisława Kulczyńskiego, kierownika Instytutu Systematyki i Morfologii Roślin wspomnianego Uniwersytetu, Włodzimierz Tymrakiewicz zajmował się głównie badaniem torfowisk Polesia, a oprócz tego paleobotaniką i zagadnieniami florystyczno-geograficznymi (1928–1935).
W okresie powojennym, który można nazwać wrocławskim, domenę zainteresowań naukowych profesora W. Tymrakiewicza stanowiły chwasty segetalne i w dalszym ciągu również biologia torfowisk. W wyniku wieloletnich uciążliwych badań terenowych i żmudnych prac kameralnych powstała rozprawa habilitacyjna Chwasty pól uprawnych Dolnego Śląska oraz wspaniałe i bardzo potrzebne dzieło Atlas chwastów, które przez długie lata będzie dobrze służyć nauce i praktyce rolniczej. Zebrał bogaty materiał z torfowisk nizinnych, wyżynnych i przejściowych w Borach Tucholskich. Niestety, niespodziewana śmierć nie pozwoliła Mu pracować do końca i opublikować tych materiałów.
Równolegle z twórczością naukową prof. W. Tymrakiewicz zajmował się działalnością dydaktyczną, najpierw na stanowisku starszego asystenta (1935–1941), następnie wykładowcy botaniki na Uniwersytecie we Lwowie (1944–1946). Po przyjeździe do Wrocławia pracował w charakterze adiunkta w Katedrze Botaniki na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1946–1950). Następnie jako docent habilitowany prowadził wykłady z botaniki dla studentów wydziałów: Weterynarii, Zootechniki i Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.
Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1958 roku, a profesora zwyczajnego w 1967 roku. W latach 1960–1968 był kierownikiem Katedry Ekologii Roślin WSR we Wrocławiu. Prowadził wówczas wykłady z podstaw botaniki i ekologii roślin dla studentów Wydziału Melioracji Wodnych. Był promotorem 1 doktoratu.
Zmarł 12 sierpnia 1975 roku we Wrocławiu. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej.