Utzig Józef Urodził się 12 listopada 1917 roku w Kimirzu (woj. tarnopolskie). Uczęszczał do Gimnazjum im. Stanisława Staszica we Lwowie, uzyskując tam świadectwo dojrzałości w 1938 roku. Następnie powołany został do wojska i służbę odbywał w 13 pułku piechoty we Lwowie.
Studia weterynaryjne rozpoczął w 1942 roku, a po dwóch latach w 1944 roku został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen i Oranienburgu. Tam doczekał końca wojny i wyzwolenia. Powrócił do kraju i osiedlił się we Wrocławiu, podejmując przerwane aresztowaniem studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki. Ukończył je dyplomem lekarza weterynaryjnego w 1951 roku.
Pracę rozpoczął jeszcze jako student w 1948 na stanowisku zastępcy asystenta w Katedrze Chemii Fizjologicznej, w której był kolejno asystentem i adiunktem aż do roku 1963. Wtedy przeniósł się do Katedry Chirurgii, gdzie kierował pracownią chemii klinicznej.
Stopień doktora medycyny weterynaryjnej uzyskał w 1952 roku, a doktora habilitowanego w 1966 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1975 roku.
Jest autorem ponad 100 prac naukowych z zakresu chemii klinicznej i promotorem 3 rozpraw doktorskich oraz autorem trzech wydań kompendium z Chemii Fizjologicznej. Wniósł olbrzymi wkład w budowę Kliniki Chirurgicznej wraz z jej aparaturowym wyposażeniem.
Odznaczony został wieloma wyróżnieniami, w tym Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz nagrodami Rektora za działalność naukową i dydaktyczną.
Zmarł 21 czerwca 1984 roku. Spoczywa na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.