Wajdzik Czesław Urodził się 9 maja 1913 roku w Suchej Beskidzkiej. Studia wyższe na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej rozpoczął w roku 1932 i uzyskał absolutorium w roku 1939. Egzamin dyplomowy złożył jesienią 1945 roku w Krakowie na formującej się pierwszej w kraju Politechnice. Do Wrocławia przybył jesienią 1945 roku z drugą ekipą fachowców werbowanych w centralnej Polsce, angażując się bezzwłocznie do pracy w ówczesnym Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej.
Działalność naukowo-dydaktyczną na Wydziale Melioracji Wodnych WSR we Wrocławiu rozpoczął jesienią 1951 roku i przeniósł się ostatecznie na tę Uczelnię w roku 1953, gdzie prowadził Katedrę Budownictwa Ogólnego. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1958 na podstawie rozprawy Wpływ kondensacji pary wodnej na bilans cieplny na przykładzie pomieszczeń dla bydła, a doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Kształtowanie klimatu w pomieszczeniach inwentarskich nadała Mu Rada Wydziału Melioracji Wodnych AR we Wrocławiu w roku 1963. Od tego roku pracował na stanowisku docenta etatowego.
Samodzielną działalność dydaktyczną rozpoczął w roku 1948 na Wydziale Architektury oraz Budownictwa Lądowego w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej we Wrocławiu, gdzie prowadził do roku 1953 wykłady z budownictwa ogólnego i kosztorysowania. Wykłady z organizacji budowy powierzył Mu także w roku 1951 Wydział Architektury Politechniki. Z chwilą przeniesienia do Akademii Rolniczej prowadził na Wydziale Melioracji Wodnych czasowo – do usamodzielnienia się kadr specjalistycznych – geometrię wykreślną i organizację robót budowlano-melioracyjnych oraz jako dyscypliny podstawowe budownictwo ogólne i budownictwo wiejskie. Te ostatnie przedmioty prowadził także na Wydziale Zootechnicznym. W roku 1964 opublikował książkę Kształtowanie klimatu w budynkach inwentarskich (Arkady, Warszawa).
Pełnił przez okres dwóch kadencji (1958–1961, 1965–1969) funkcję prodziekana Wydziału. Był członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komisji Budownictwa Rolniczego Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i wyróżniony kilkunastoma nagrodami Rektora.
Zmarł 28 października 1995 roku Spoczywa na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.