Weber Jerzy Urodził się 1 grudnia 1947 roku we Wrocławiu, gdzie ukończył III Liceum Ogólnokształcące, a następnie Uniwersytet Wrocławski, uzyskując w roku 1972 tytuł magistra geologii. Od 1973 roku zatrudniony w Instytucie Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Stopień doktora otrzymał w 1978 roku (Geneza i właściwości gleb wytworzonych z serpentynitów Dolnego Śląska), a stopień doktora habilitowanego w 1995 roku (Submikromorfologiczna charakterystyka środowiska glebowego zmienionego pod wpływem emisji hut miedzi).
Specjalista z zakresu mikromorfologii gleb oraz metali ciężkich i substancji humusowych. Zajmuje się zmianami środowiska glebowego pod wpływem emisji przemysłowych oraz ekologicznymi aspektami stosowania kompostów z odpadów miejskich.
Autor 3 skryptów z gleboznawstwa oraz ponad 100 prac i komunikatów naukowych, które prezentował na wielu krajowych i ponad 30 międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in. w USA, Kanadzie, Meksyku, Brazylii, Australii. Wyniki submikromorfologicznych badań gleb przedstawiał jako ”invited speaker” na prestiżowych konferencjach naukowych (Konferencja Mikromorfologiczna Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego w Brunszwiku, 85 Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Gleboznawczego w Cincinnati oraz 15 Światowy Kongres Gleboznawczy w Acapulco). Wygłosił wykłady na 9 uniwersytetach stanowych USA (Rutgers, Davis, Corvallis, Logan, Ames, Texas A&M University, Baton Rouge, Athens i Raleigh) oraz w Hiszpanii (Uniwersytet w Granadzie i CSIC w Madrycie) i we Włoszech (Uniwersytet w Bari).
Członek Komitetów Redakcyjnych: Advances in Environmental Science (1991–1992), Science of Soils i Roczniki Gleboznawcze. Członek International Committee ISEB, Executive Board ISEB (1999–2003) oraz Zarządów Głównych PTSH i PTG. Przewodniczący 15 Kongresu ISEB (Inter. Sym. Environ. Biogeochemistry).
Założyciel niezależnych związków zawodowych, przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ ”Solidarność” w latach 1980–1989. Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1990–1993), przedstawiciel adiunktów w Senacie (1983–1985, 1990–1996).