Wiercioch Marian Urodził się 12 września 1949 roku w Lutyni. Po złożeniu egzaminów maturalnych w VI Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu w 1967 roku rozpoczął studia na Oddziale Mechanizacji Rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w roku 1972, uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanizacji rolnictwa.
W 1980 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy Analiza i ocena stosowania przenośników sprężynowych i ślimakowych do transportu pasz granulowanych i powołany został na stanowisko adiunkta. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej nadała Mu Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu w roku 1995 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Przepływy w kubku udojowym dojarki mechanicznej.
Pracę zawodową na stanowisku stażysty rozpoczął w październiku 1972 roku w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa WSR we Wrocławiu. Stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Inżynierii Rolniczej AR we Wrocławiu otrzymał w roku 1999. Od 1999 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Rolniczego na kierunku ochrona środowiska oraz technika rolnicza i leśna.
Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej od 1994 oraz Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego od 1998 roku.
Promotor 1 pracy doktorskiej i 35 prac magisterskich, recenzent 4 rozpraw doktorskich oraz 15 publikacji naukowych.
Współautor 2 skryptów z zakresu mechanizacji produkcji zwierzęcej oraz niekonwencjonalnych źródeł energii. Autor lub współautor 97 publikacji, w tym 55 prac oryginalnych prac twórczych. Wyniki badań prezentował na konferencjach w Brnie, Eissenach, we Wrocławiu 93, Pradze 99, we Wrocławiu-Lądku Zdroju 99.
Jest specjalistą z zakresu mechanicznego doju krów. Współautor licznych ekspertyz dotyczących tych zagadnień.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 13 nagrodami Rektora.