Halawa Janusz Stanisław ur. w 1940 r. w Tarnowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: I LO w Tarnowie – 1958 r.; (nagroda Senatu UJ dla najlepszego maturzysty ww. liceum); studia na Wydz. Łączności PWr. – 1958 r.; mgr. inż. elektronik – 1964 r.; staż w Katedrze Automatyki i Telemechaniki na Wydz. Łączności PWr.; asystent – 1965 r.; st. asystent –1966 r.; studia zaoczne na Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii UWr na kier. matematyka 19641968; praca doktorska w Instytucie Cybernetyki Technicznej PWr. – 1972 r.; adiunkt w ww. Instytucie; dr hab. – 1993 r.; prof. nadzw. PWr. – 1997 r.; kier. Pracowni Modelowania Systemów 1976–1978; prodziekan ds. dydaktycznych na Wydz. Elektroniki PWr. 1996–1999; sekretarz 1993–1996; przewodniczący 1996–1999 i 2002–2005; z-ca przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej afiliowanego przy PAN 1999–2002; czł. Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej w Warszawie 1996–1999 i 2002–2005; przewodniczący koła nr 75 Oddz. Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1978 r.; czł. Komisji ds. Kwalifikacji Inżynierów Oddz. Wrocławskiego SEP. Promotor trzech prac dr. na Wydz. Elektroniki i jednej na Wydz. Elektrycznym PWr. Autor lub współautor 59 prac opublikowanych w czas. kraj. i zagr., 54 prac niepublikowanych oraz współautor dziesięciu patentów kraj. i zagr.; dwóch monografii i dwóch skryptów. Udział w pracach prowadzonych przez PWr. nad automatyzacją kopalń odkrywkowych i przemysłu chemicznego. Za prace dla Zakładów Azotowych w Kędzierzynie został wyróżniony nagrodą zespołową II st. Prezydium Rady Oddz. Wojewódzkiego NOT w Opolu – 1988 r. i wyróżnieniem tej Rady – 1985 r. za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.; Srebrna Honorowa Odznaka NOT; Srebrna i Złota Honorowa Odznaka SEP.