Wojtatowicz Maria Urodziła się 1 lutego 1945 w Mogielnicy k. Grójca. Studia wyższe ukończyła w 1967 roku na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej SGGW w Warszawie. W latach 1968–1970 pracowała w przemyśle (Lubelskie Zakłady Przemysłu Piekarniczego, Mazowieckie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Tarczynie k. Warszawy). Zatrudniona na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu od 1974 roku.
W latach 1970–1973 była słuchaczką studiów doktoranckich z zakresu technologii fermentacji i mikrobiologii na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w roku 1974 na podstawie rozprawy Próby stabilizacji przetworów pomidorowych przy użyciu nizyny (promotor – prof. dr hab. Jadwiga Jakubowska). W 1991 roku stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności – mikrobiologii technicznej, został Jej nadany uchwałą Radę Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Studia nad biosyntezą kwasu cytrynowego przez szczep drożdży Yarrowia lipolytica A-101 i jego mutanty.
Kwalifikacje zawodowe podwyższała w czasie zagranicznych staży: Wyższa Szkoła Techniczno-Chemiczna w Pradze, Czechosłowacja 1980 r.; Kansas State University w Manhattan, USA, 1987/88 r., a także na specjalistycznych kursach i szkołach w kraju i za granicą m.in.: Instytut Mikrobiologii Łotewskiej Akademii Nauk, Ryga 1978 r.; Uniwersytet w Brnie 1980 r.; Instytut National de la Recherche Agronomique, Francja, 1995 r.; University of Basilicata, Włochy, 1997 roku.
Od roku 1994 jest kierownikiem Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W roku 1996 została powołana na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 1999 roku pełni funkcję kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Technologii Żywności.
Dorobek naukowy Marii Wojtatowicz obejmuje 135 opracowań naukowych, z tego 38 to oryginalne prace twórcze. Jest współautorką 2 skryptów. Była promotorem jednej pracy doktorskiej i opiekunem naukowym 44 prac magisterskich. Wykonała 1 recenzję w przewodzie habilitacyjnym oraz 4 w przewodach doktorskich. Uczestniczyła w 15 międzynarodowych konferencjach i kongresach.
Działalność naukowa Marii Wojtatowicz dotyczy zagadnień związanych z okresową i ciągłą biosyntezą kwasu cytrynowego i SCP przez drożdże oraz drożdżowych szczepionek dla serowarstwa i słodownictwa.
Wyróżniona 14 nagrodami Rektora AR we Wrocławiu i nagrodą Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu.