Zarzycki Jan Urodził się 25 kwietnia 1921 roku. Wychowywał się i kształcił we Lwowie, tam też ukończył Akademię Medycyny Weterynaryjnej.
W 1945 roku przyjechał wraz z rodziną do Wrocławia i rozpoczął pracę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Histologii i Embriologii, która była wspólna dla Wydziału Lekarskiego i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Pracował początkowo jako asystent, później jako starszy asystent (1945–1950).
W roku 1951 otrzymał tytuł doktora i od 1952 do 1955 roku pracował jako adiunkt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.
W latach 1957–1966 jako zastępca profesora był kierownikiem Zakładu Histologii i Embriologii Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, pracując jednocześnie w Katedrze Histologii i Embriologii Akademii Medycznej. Pracując na Wydziale Lekarskim pełnił jednocześnie funkcję prodziekana (1957–1960 i 1963–1967) i dziekana (1967–1972). Po wykonaniu pracy habilitacyjnej w 1962 roku powołany został na stanowisko docenta (1963), a w 1969 roku otrzymał tytuł profesora. W latach 1972–1981 pełnił funkcję prorektora ds. nauki.
Opublikował 140 prac ogłoszonych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest też autorem podręcznika Histologia zwierząt domowych i człowieka (cztery wydania w PWRiL: 1967, 1971, 1979, 1986) oraz współautorem wspólnie z prof. J. Kuryszko podręcznika Anatomia mikroskopowa zwierząt domowych i człowieka (PWN, 1995).
W swojej pracy naukowej zajmował się histologią, histochemią oraz ultrastrukturą gruczołu mlekowego. Jako pierwszy w Polsce zastosował metody krioultramikrotomii w ocenie funkcji komórek wydzielniczych gruczołu mlekowego.
Był członkiem licznych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Europeenne et Mediteraenne de Proctologie, Anatomische Gesellschaft i in.
Wyróżniony m.in. dziesięcioma nagrodami resortu zdrowia, nagrodą miasta Wrocławia, Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.