Zatwarnicki Tadeusz Urodził się 2 grudnia 1958 roku w Chojnowie, woj. dolnośląskie. Szkołę podstawową (1965–1973), a następnie liceum ogólnokształcące (1973–1978) ukończył w Chojnowie. W latach 1979–1983 studiował na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku biologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych.
Stopień doktora nauk przyrodniczych otrzymał w 1991 r. na podstawie pracy Klasyfikacja filogenetyczna rodzaju Scatophila Becker (Diptera: Ephydridae) na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (promotor – dr hab. Lech Borowiec). Stopień doktora habilitowanego otrzymał na podstawie rozprawy A new reconstruction of the origin of eremoneuran hypopygium and its classification implications (Insecta: Diptera) na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego w 1996 roku. Specjalizuje się w zoologii.
Odbył staże naukowe w ośrodkach: Zoologisk Museum, Kopenhaga Dania; Smithsonian Institution, Washington, USA; Universitaet Osnabrueck, Niemcy; Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Bruksela, Belgia.
Od 1984 roku pracuje w Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
W Katedrze Zoologii w okresie od 1998 do 2000 r. pełnił funkcję p.o. kierownika; od 2000 r. jest kierownikiem Katedry.
Promotor jednego doktoranta na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego i 5 prac magisterskich. Wykonał 2 recenzje prac doktorskich.
Jest autorem 54 prac. Brał udział w siedmiu międzynarodowych konferencjach: w Budapeszcie (Węgry), Bratysławie (Słowacja), Cikhaj (Czechy), Guelph (Kanada), Oxfordzie (Wielka Brytania), Tervuren (Belgia) i Stuttgarcie (Niemcy).
Najważniejsze osiągnięcia to zaproponowanie hipotezy powstania hypopygium u wyższych muchówek (Diptera), stworzenie klasyfikacji Ephydridae wydzielenie nowego plemienia muchówek, wydanie katalogu gatunków Ephydridae świata, udział w przygotowaniu monografii Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera i The Aquatic Insects of North Europe, zrewidowanie 5 rodzajów Ephydridae, opisanie 22 nowych gatunków i dwóch rodzajów w tej rodzinie, oraz zaproponowanie ok. 200 zmian taksonomicznych.
Otrzymał 3 nagrody Rektora i nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.