Zimny Lesław Urodził się 27 maja 1949 roku w Chobieni koło Wołowa. Ukończył Szkołę Przysposobienia Rolniczego (1963–1964), Państwowe Technikum Rolnicze w Wołowie (1964–1969), studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1969–1974) oraz Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne (1974–1975).
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie pracuje do dziś.
Pracę doktorską Wpływ zróżnicowanej uprawy przedzimowej na właściwości fizyczne gleby i plonowanie buraków cukrowych (promotor – prof. R. Krężel) obronił w 1984 r. na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu, a rozprawę habilitacyjną Badania nad warunkami wzrostu i plonowaniem buraka cukrowego przy zastosowaniu zróżnicowanych technologii uprawy – w 1994 r. także na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu.
Autor lub współautor 57 prac, w tym 26 oryginalnych i 10 leksykograficznych. Współautor skryptu Zagadnienia uprawy roli i roślin oraz akademickiego podręcznika Agrotechnologia.
Opracował serię słowników rolniczych niemiecko-polskich i polsko-niemieckich. Zweryfikował hasła rolnicze w wielu słownikach, leksykonach i encyklopediach, wzbogacając język polski w nowe pojęcia rolnicze. Autor informatora Kto jest kim w polskiej agronomii.
Obecnie pełni funkcję członka Senackiej Komisji Statutowej. Współorganizator niemiecko-polskiego seminarium Sommertagung’97 Berlin – Wrocław pt. ”Dauerfeld-versuche als Forschungsbasis für nachhaltige Landwirtschaft“.
Nagrodzony zespołową Nagrodą Ministra i 8 Nagrodami Rektora oraz odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.