Zaleski Stanisław Józef Urodził się 25 czerwca 1923 r. we Lwowie, gdzie uczęszczał do szkół, uzyskując maturę w 1943 r. W tym samym roku przyjęty został do ówczesnej szkoły weterynaryjnej - “Tierarztliche Fachkurse", pracując równocześnie w Instytucie Behringa. Po ponownym zajęciu Lwowa w 1944 r. przez Armię Radziecką został powołany do Wojska Polskiego i w składzie I Armii odbył szlak bojowy poprzez Wał Pomorski aż do Berlina. Po zdemobilizowaniu, we wrześniu 1945 r. kontynuował studia weterynaryjne, najpierw w Lublinie, a od stycznia 1946 r. we Wrocławiu. Dyplom lekarza weterynarii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu uzyskał w lutym 1950 r.
Pracę zawodową rozpoczął w Zakładzie Badania Żywności i Przedmiotów Użytku w Filii Morskiej Państwowego Zakładu Higieny w Gdyni, skąd został przeniesiony do centrali w Warszawie. Po 11 latach pracy w PZH przeprowadził przewód habilitacyjny we Wrocławiu, uzyskując stopień docenta. Powołany został równocześnie na stanowisko kierownika Katedry Mikrobiologii Rybackiej w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Tytuł profesora nadzwyczajnego (1968 r.) i zwyczajnego (1975 r.) uzyskał w Akademii Rolniczej w Szczecinie, gdzie był kierownikiem Katedry Mikrobiologii Żywności.
Od stycznia 1979 r. rozpoczął pracę w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, obejmując kierownictwo Zakładu Mikrobiologii Żywności. W październiku 1984 r. został kierownikiem Katedry Higieny Produktów Zwierzęcych Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na którym to stanowisku pozostał aż do śmierci.
Był promotorem 26 przewodów doktorskich, autorem 20 patentów i ponad 200 publikacji naukowych. Przygotował i wydał 3 podręczniki akademickie z zakresu mikrobiologii żywności.
Był przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w Komitecie Mikrobiologii Żywności i Higieny Międzynarodowej Unii Towarzystw Mikrobiologicznych (IUMS) oraz wchodził w skład kolegium redakcyjnego “International Journal of Food Microbiology". Był od wielu lat aż do śmierci członkiem Komitetu Mikrobiologii przy II Wydziale Polskiej Akademii Nauk.
Zmarł we Wrocławiu 24 grudnia 1991 r.