Buczek Józef ur. w 1929 w Przemyślu. Studia na Wydz. Nauk Przyrodniczych U. Wrocławskiego w latach 1948-52. Magister Filozofii z zakresu Biologii Ogólnej w 1952 r. Dr Nauk Przyrodniczych 1962 we Wrocławiu. Dr hab. 1968, Uniwersytet Wrocławski. Prof. nadzw.1979, prof. zw. 1987 r. W latach 1971-72 organizator i kierownik Zakładu Fizjologii Roślin U. Śląskiego w Katowicach. Dziekan Wydz. Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1987-1990. Członek Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN w latach 1987-89. Od 1987 r. do 2002 członek Rady Naukowej Zakładu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie. Członek Rady Redakcyjnej ”Acta Physiologiae Plantarum” w latach 1988-98. W latach 1991-94 członek Sekcji, a od 1992 przewodniczący Sekcji Pz-4 KBN. Członek Towarzystw: Polskie Towarzystwo Botaniczne, Polskie Towarzystwo Biochemiczne i Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Od 1979 do 1999 Kierownik Zakładu Fizjologii Roślin U. Wrocławski. Wypromował ok. 50 magistrantów, ośmiu dr Nauk Przyrodniczych, jedna habilitacja. Wprowadził do problematyki naukowej Zakładu nowy kierunek pt.: Fizjologiczne podstawy regulacji metabolizmu azotowego roślin oraz rola metali ciężkich. Kierunek ten kontynuowany jest do dzisiaj. W roku 1999 przeszedł na emeryturę. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1975 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988 r.), Medalem Kom. Edukacji Narodowej (1991 r.).