Kwiatkowska-Korczak Janina ur. w 1926 r. we Lwowie; dr hab. 1971; prof. nadzw. 1980; prof. zwycz. 1990; kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Akademii Medycznej 1980-1997; Polskie Towarzystwo Biochemiczne – członek honorowy. ”Postępy Biochemii”, ”Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” – członek Rady Redakcyjnej. Promotor 4 doktoratów nauk przyrodniczych; patron 4 habilitacji. Wśród wychowanków 1 profesor zwycz. Autorka 59 prac doświadczalnych, 27 przeglądowych 3 monografii i podręczników. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej.