Słupecki Jerzy ur. w 1904 r. w Charbinie (Mandżuria); uczęszczał do gimnazjum w Tiumeniu; do Polski powrócił w 1921 r.;mgr filozofii w zakresie matemtyki 1935 na UW, dr z matematyki w 1938 na UW, z-ca prof. UMCS 1945-47; prof. nadzw. 1947, prof. zw. 1962. Od 1947 r. kier. Katedry Logiki Matematycznej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniw. i Polit. Wrocł.; dziekan 1953-55.
Jeden ze współzałożycieli WSP w Opolu w 1950; kierownik katedry podstaw matematyki, rektor 1962-66. Wybitny polski logik, uważany za ojca duchowego i twórcę matematyki i logiki uniwersyteckiej w Opolu.
Współpracował również z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. W latach 1964-69 był redaktorem naukowym "Studia Logica" oraz inicjatorem i przez wiele lat redaktorem naukowym Zeszytów Naukowych WSP w Opolu.
Zmarł w 1987 r. we Wrocławiu.