Kunicki-Goldfinger Władysław ur. w 1916 r., w Krakowie zm. w 1995 w Warszawie; Żołnierz armii W. Andersa; mgr filozofiii 1939 r.; dr nauk przyr. 1948 r.; dr hab. 1950 r.; prof. nadzw. 1950 r.; prof. zw. 1962 r; Kierownik Katedry Mikrobiologii Ogólnej UMCS w Lublinie 1951–1955; Kierownik Katedry Mikrobiologii Ogólnej Uniwersytetu Wrocławskiego 1955-1961; Założyciel i Kierownik Pracowni Genetyki Drobnoustrojów w Instytucie Immunologii i Terapii Dośw. PAN we Wrocławiu w 1958r.; Kierownik Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego 1961-1986, Dyrektor Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego 1962 -1981r. Czł. korespondent PAN od 1965r.; Czł. Rzeczywisty PAN od 1980 r., Czł. Nowojorskiej Akademii Nauk. Wypromował 38 dr n.p. (z czego 9 habilitowało się). Dr honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego – 1989r. Dr honoris causa UMCS w Lublinie - 1990r. Autor i współaut. 200 publikacji i komunikatów oraz 9 książek z mikrobiologii i filozofii przyrody. Twórca szkoły w zakresie genetyki bakterii (koniugacja) i mikrobiologii wody. Założyciel i redaktor czasopisma naukowego Acta Microbiologica Polonica od 1952. Związany z opozycją demokratyczną od 1980r (KOR). Szerzej o nim: In Memoriam w Acta Microbiologica Polonica, 1995, tom 44, Nr., 2 str. 107-109. Wyd. Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne przy pomocy KBN.