Dobesz Janusz L. ur. w 1944 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Historii Sztuki UWr – 1974 r.; dr – 1978 r.; dr hab. (wyróżnienie w konkursie Min. Infrastruktury) – 2000 r.; prof. nadzw. PWr – 2001 r.; czł. m.in. Stowarzyszenia Historyków Sztuki; WTN (Komisja Historii Sztuki); DOCOMOMO; ICOMOS. Publikacje: Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy 1999; Wrocławskie dworce kolejowe; Wrocław. Czas i architektura; Polska. Dom tysiącletniego narodu, Kraków 2003; opracowanie katalogów wystaw J. Cybisa , Berlin 1990 r.; exlibrisu wrocławskiego z pocz. XX w., Berlin 1993 r.; „Architektura wrocławskiego modernizmu” 1995 r.; „Artyści Wrocławskiej Akademii Sztuki”, Halle 1995 r. Udział w polskich i międzynarodowych wystawach rysunku satyrycznego. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr. – 1996 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 2001 r.