Kazimirowska-Cieszyńska Ewa ur. w 1923 r. w Czortkowie, zm. w 1972 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia rozpoczęła we Lwowie; dyplom na Wydz. Archit. PK – 1949 r.; dr (praca o rozwoju terenów zielonych Wrocławia) – 1962 r.; asyst., st. asyst., adiunkt, wykładowca, st. wykładowca na Wydz. Archit. PWr.; kier. Zakładu Projektowania Założeń Zielonych w Katedrze Urbanistyki – 1965 r. Ważniejsze prace z dziedziny architektury krajobrazu: projekty rekonstrukcji i przebudowy parków wrocławskich – Wschodniego, Zachodniego, Parku Kultury z Parkiem Szczytnickim; projekt tarasów ogrodowych Zamku Książ, projekt Dolnośląskiego Parku Kultury w rejonie Ślęży; czł. SARP; TUP; przewodnicząca Komisji Budownictwa w Radzie Narodowej m. Wrocławia. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Odznaka Budowniczego Wrocławia; Nagroda m. Wrocławia; Złota Odznaka Zasłużony dla Dolnego Śląska.