Gierczak Józef Jerzy ur. w 1929 r. w Jędrzejowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: inż. arch. – 1953 r.; mgr inż. arch. – 1955 r.; dr n.t. – 1965 r.; dr hab. n.t. – 1994 r.; prof. nadzw. PWr. – 1998 r.; kier. Zakładu Architektury Budynków Mieszkalnych 1972–1977; kier. Zesp. Bad. Archit. Mieszkaniowej 1977–1981; prodziekan Wydz. Architektury 1968–1970; dziekan Wydz. Architektury 1970–1974; dyr. Inst. Archit. i Urbanistyki 1974–1981; czł. Zespołu Nauk.-Dyd. Min. NSzWiT 1975–1980; associate professor University of Mosul, Irak 1984–1987; prof. nadzw. WSSiP w Łodzi od 2001 r.; czł. SARP od 1952 r.; uprawnienia budowlane – 1960 r.; Prawa Twórcy – 1983 r. Wypromował pięciu dr. n. t. Autor 14 publikacji, w tym książki i skryptu (współautor) dla studentów Wydz. Architektury, 17 prac niepublikowanych, 23 studialnych i realizacyjnych projektów archit., 24 ważniejszych realizacji archit., 12 zakończonych sukcesem konkursów archit. i opracowań porównawczych. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Zasłużony Dla Dolnego Śląska; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju; Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, nagrody Ministra NSzWiT II i III stopnia. Szerzej o nim: Złota Księga Nauk Technicznych 2003-wydawnictwo P.I.B., s.100, Who is Who w Polsce 2004 wyd. III–wydawnictwo Huebner Blaues., s.1055.