Izbicki Tadeusz Wiktor ur. w 1922 r. w Dubrówce. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: praca dydaktyczna (jeszcze jako student pełnił funkcję mł. asystenta) – 1950 r.; mgr inż. arch. Wydz. Architektury PWr. – 1951 r.; dr n.t. – 1967 r.; st. asystent 1952–1953; adiunkt 1953–1961; wykładowca 1962–1970; st. wykładowca 1970–1976; doc. (przewód kwalifikacyjny) – 1976 r.; kier. Zakładu Architektury Obiektów Użyteczności Publicznej od 1973 r.; specjalista w zakresie architektury szkolnictwa (monografia „Architektura szkoły przyszłości”, Polska 2000 – 1972 r.); praca w MIASTOPROJEKT 1951–1967; uprawnienia budowlane – 1959 r.; realizacje: blok ZB przy pl. PKWN; szkoły podstawowe przy ul. Pawłowa i ul. Prostej; zespół mieszkalno–usługowy 16-kondygnacyjny przy pl. PKWN we Wrocławiu 1967-7; czł. SARP – 1950 r.; przedstawiciel Sekcji Polskiej UIA w Grupie Roboczej Szkolnictwa. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 1956 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1973 r.; Złota Odznaka PWr. – 1971 r.