Jagiełło-Kołaczyk Marzanna ur. w 1960 r. w Wołowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwentka Wydz. Architektury PWr.; mgr inż. arch. – 1986 r.; dr n. t. (Architektura wrocławskich etablissements) – 1997 r.; dr hab. (Sgraffita na Śląsku 1540–1650) – 2003 r.; czł. Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Międzynarodowej Rady Ochrony zabytków (ICOMOS). Autorka 14 publikacji, dwóch książek.