Jędrak Ryszard ur. w 1927 r. w Częstochowie, zm. w 1991 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PWr. – 1952 r.; dr n. t. – 1965 r.; doc. – 1968 r.; prof.; kier. Zakładu Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Projekt zabudowy "Placu Młodzieżowego” we Wrocławiu 1952–1957 (w zespole), szkoła podstawowa w Wałbrzychu, ul. Psie Pole 1957–1959, gł. projektant fragmentu ul. Świdnickiej 1957–1961, projekt urbanistyczny i architektoniczny zespołu budynków mieszkalno–usługowych Śródmieścia Lubina Legnickiego, liczne projekty architektury wnętrz, w tym wiele laboratoriów, sal dydaktycznych i seminaryjnych w PWr.; autor znakomitych pejzaży architektonicznych i portretów, w tym wielu profesorów PWr.; projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego: naczepy dla samochodów pożarniczych, wnętrze prototypowego autobusu JELCZ, wnętrze wagonu podmiejskiego PAFAWAG, Odznaczenia: Złota Odznaka PWr. – 1973 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1973 r.; Medal 35-lecia PWr. – 1980 r.; Medal KEN – 1981 r.; nagroda Min. Oświaty i Szkolnictwa Wyższego indywidualna III stopnia – 1971 r.